Professors visitants

La UOC (Universitat Oberta de Catalunya) promou la incorporació temporal de professorat visitant i personal investigador estranger amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi d'experiències, idees i perspectives amb persones expertes en un àmbit de coneixement concret. En aquest sentit, l’objectiu de la UOC és atraure professors de reconegut prestigi per la seva activitat docent i/o de recerca, que hagin destacat per les seves contribucions, que aportin una nova manera d’aproximar-nos al coneixement i que destaquin pel seu esperit innovador.

El fet de rebre professorat visitant representa un motiu d’enriquiment múltiple. Ho és per al professor o professora que s'incorpora a la nostra institució perquè té l’oportunitat d'integrar-se per un temps en una universitat que no és la seva, i ho és per a nosaltres que tenim l'oportunitat d'aprendre i compartir experiències, de crear noves línies de recerca i, també, de consolidar i ampliar les xarxes temàtiques existents.