Notícies

La UOC publica la seva priorització per als ajuts per a la contractació d'investigadors novells (FI)

29/10/2012
Convocatòria de la Direcció General de Recerca

El Vicerectorat de Recerca i Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha fet pública la seva priorització de la concessió dels ajuts de la convocatòria, de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació d’investigadors novells per a l’any 2013 (FI-DGR 2013). Les persones seleccionades per ordre de priorització són: Víctor Ponce López, Joan Miquel Gual Bergas i Estefania Aguilar Moreno.

Criteris d’avaluació
La priorització de les persones seleccionades pel Vicerectorat de Recerca i Innovació ha estat en funció dels següents criteris: la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura, grau o diplomatura, al 30%. La valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata, també al 30%. Per a aquesta valoració s'ha tingut en compte la producció científica i els projectes finançats del grups de recerca. La política científica de l’entitat, al 40%. Per a aquesta valoració s'ha tingut en compte l'estratègia de la UOC: els àmbits més ben valorats són els que es volen prioritzar des de la pròpia universitat. La priorització de les persones candidates s’ha establert segons la puntuació obtinguda de la suma dels tres apartats anteriors. Així, la puntuació màxima final s’ha expressat en una escala de l’1 al 10.

Més informació
Hi ha més informació sobre aquesta convocatòria al web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.