Contacte

Servei d'acollida de personal estranger

  • Núria Garcia Palma
    persones@uoc.edu
    Àrea de Persones i Responsabilitat Social (RR.HH)