Cobertura sanitria

Quin s el centre d'atenci primria (CAP) que tinc assignat?

El centre d'atenci primria (CAP) s'assigna en funci de la localitzaci territorial del domicili o per pertinena a algun col·lectiu especfic.

Segons el lloc on residiu, pertanyeu a una rea bsica de salut (ABS) determinada. Les ABS sn unes demarcacions territorials que el CatSalut utilitza per organitzar els serveis d'atenci primria de la salut.

L'atenci primria de salut de la poblaci d'una mateixa ABS est assignada a un equip d'atenci primria (EAP) format per metges generals, pediatres, odontlegs, infermers, auxiliars d'infermeria, treballadors socials i personal no sanitari.

Documentaci

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentaci segent, o b autoritzar el CatSalut perqu la consulti en lnia a les administracions corresponents:

  1. Document identificador (DNI, NIE o passaport).
  2. Certificat d'empadronament, amb la data d'emissi inferior a tres mesos, en el cas que aquest municipi estigui incls en el llistat de poblacions connectades al padr municipal d’habitants en lnia.
  3. Fotocpia del document d'afiliaci a la Seguretat Social (INSS).

Documentaci que s’ha d’adjuntar presencialment:

  1. Fotocpia del llibre de famlia (en el cas de les persones menors).
  2. Fotocpia del document d'afiliaci a la Seguretat Social (INSS).
  3. Certificat d'empadronament, amb la data d'emissi inferior a tres mesos, en el cas que aquest municipi no estigui incls en el llistat de poblacions connectades al padr municipal d’habitants en lnia.

Taxes

No hi ha taxes associades al trmit d’obtenci de la primera TSI.