Contacte

Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència

Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència

Parc Mediterrani de la Tecnologia
Av Carl Friedrich Gauss, 5. Edifici B3
08860 Castelldefels (Barcelona)
osrt@uoc.edu  -  Telèfon: 934 505 200

  • Knowledge Transfer & Entrepreneurship
  • R&I Funding
  • Management team
  • R&I Finance & Budget