Dossier de premsa

El dossier de premsa aporta d'una manera àmplia però sintètica tota la informació més important de la Universitat des d'un punt de vista periodístic. El document aporta informació sobre els orígens de la UOC, el seu model pedagògic i de recerca, a més de bona part del seu funcionament intern.