Tesis doctorals

Llistat de tesis doctorals dipositades

Consulteu aquí les tesis doctorals dipositades i les que s’han portat a terme a l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya en els programes d'Educació i TIC, de Tecnologies i Xarxes i de Societat de la Informació i el Coneixement:

Tesis depositades

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Educació i TIC (eLearning)

"El desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre amb el suport de les TIC: Estudi de cas múltiple a centres d'ensenyament secundari de Catalunya."

Candidata: Balbina Rocosa
Supervisors: Dr. Albert Sangrà i Dra. Nati Cabrera

 

"La Integarción de las Tecnologías Digitales en los centros educativos: actores y prácticas. Tres estudios de caso."

Candidata: Azucena Vázquez
Supervisora: Dra. Montse Guitert

 

Qualsevol doctor pot examinar les tesis i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Lloc d'enviament: Escola de Doctorat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels

Finalització dipòsit: 28 de novembre del 2019

Accedeix a l'aparador de tesis