L'activitat d’R+I de la UOC s'organitza en 43 grups de recerca vinculats a un estudi o a un dels tres centres de recerca de la Universitat: l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l’eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center.

  • L’IN3, com a institut de recerca de la UOC, focalitza la seva activitat en l’àmbit interdisciplinari de la societat de la informació i el coneixement i dóna suport a un total de deu grups de recerca, dos dels quals són reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
  • L’eLC és un centre de recerca, innovació i formació en aprenentatge virtual dedicat essencialment a l’ensenyament superior i a la formació al llarg de la vida. A més de les persones que en són membres a títol individual, un total de nou grups de recerca i d’innovació, integrats per professors i personal de gestió, hi desenvolupen la seva activitat. D'aquests grups, cinc són reconeguts per la Generalitat de Catalunya. Actualment, s’hi troben vinculats al voltant de cent quinze persones.
  • L’eHealth Center és un centre acadèmic obert al món que vol capacitar i apoderar el ciutadà i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin el canvi de paradigma en salut. Se centra en les persones i es basa en la recerca, la formació i l’assessorament per tal de contribuir al progrés i al benestar de la societat.

Pel que fa a la resta, hi ha vint-i-quatre grups de recerca formalment constituïts, dinou dels quals estan reconeguts per la Generalitat de Catalunya, que estan vinculats als estudis de la UOC i estan especialitzats en els àmbits de les arts i humanitats, les ciències socials, les ciències de la salut i la tecnologia i la comunicació.