Decisió pel que fa a la convocatòria de sol·licitud de beques postdoctorals a la UOC

18/04/2017
Rubén Permuy
Adreçada als centres de recerca i els Estudis

En una reunió que va tenir lloc el 21 de març, la Comissió de Recerca i Innovació de la UOC va decidir atorgar beques postdoctorals, per un període de tres anys, als cinc sol·licitants que s’esmenten en el document següent.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és atraure nous investigadors postdoctorals a la UOC. Els candidats seleccionats formaran part dels grups de recerca següents:

●      Crisi, alteritat i representació (ALTER), dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC.

●      Complex Systems (CoSIN3).

●      Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), de l’IN3.

●      K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON), de l’IN3.

●      Scene understanding and artificial intelligence lab (SUNAI) dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Amb aquests nous investigadors s’augmentarà el personal de recerca de la UOC, amb l’objectiu de millorar la qualitat en recerca i innovació i la competitivitat.  

Els candidats seleccionats han d’acceptar formalment les places postdoctorals que els hagin estat concedides mitjançant el document d’acceptació normalitzat i enviar la documentació corresponent abans del 24 d’abril.

Documentació generada