La UE aprova un consorci de mobilitat Erasmus+ coordinat per la UOC
01/09/2016
Rubn Permuy

La Comissi Europea ha aprovat el projecte coordinat per la UOC de formar un consorci per a dur a terme estades d'estudiants, investigadors, professorat i personal de gesti a diferents centres del continent per a analitzar aspectes crtics i especfics que s'han de millorar en el sector europeu de la logstica i el transport, incloent-hi aspectes relacionats amb ciutats intel·ligents. Fins al 2018 la UE finanar —per mitj del programa Erasmus+ Mobility— un total de 32 accions de mobilitat de membres adscrits a les institucions participants, que sn, a ms de la mateixa UOC, la Universitat Politcnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politcnica de Madrid i la Universitat Pblica de Navarra.

Tal com indiquen els responsables del consorci anomenat SmartTransLog@EU, «el transport de mercaderies per carretera est directament associat a costos com ara la congesti, la contaminaci, la seguretat i els retards, entre altres». «Si les empreses europees de logstica volen ser competitives, s'han de dotar de mtodes eficients de presa de decisions per a resoldre problemes amb solucions respectuoses amb el medi ambient, entre altres caracterstiques», afegeixen. Aquests mtodes es basen en algorismes intel·ligents —com ara les simheurstiques—, que combinen aspectes de computaci, optimaci i simulaci.

Entre altres qestions, SmartTransLog@EU oferir formaci internacional, interdisciplinria i integrada d'alta qualitat a estudiants de doctorat o mster, els quals faran estades predoctorals i postdoctorals a universitats estrangeres de la UE i tindran la possibilitat de fer tesis de mster o doctorats interdisciplinries i codirigides internacionalment.

La participaci de la UOC s liderada per professors dels Estudis d'Informtica, Multimdia i Telecomunicaci i el grup de recerca Internet Computing & Systems Optimization (ICSO-DPCS), adscrit a l'IN3.

Aquest projecte, coordinat per la UOC, ha estat un dels sis de l'Estat espanyol aprovats per la UE, entre els quals ha obtingut la qualificaci ms elevada per part dels avaluadors.

Ms mobilitats Erasmus+ a la UOC

A ms d'aquest consorci, la UE ha aprovat en el programa Erasmus+ 22 mobilitats individuals per a la UOC, adreades a estudiants, personal de gesti i professorat.