Per què un eLearn Center?

L’eLearn Center (eLC) realitza recerca aplicada en e-learning amb l'objectiu de potenciar la recerca fent servir dades obtingudes dins la pròpia institució, ja sigui d'usuaris, espais o processos, en benefici de la innovació i contribuint a la millora de la qualitat.

L’eLC s’orienta principalment al professorat de la UOC sense deixar de banda altres àmbits d’aplicació dins o fora de la institució. Ofereix, a més, altres serveis: l’anàlisi i redisseny d'assignatures o programes, la organització de sessions temàtiques, l’estudi i selecció de recursos d'aprenentatge, la obtenció de dades per a la millora de la pràctica docent i/o un espai d’experimentació per a proves pilot en entorns reals.

Liderem el canvi del model educatiu. Fem realitat el teu somni d'aprenentatge.  

Liderem el canvi del model educatiu. Fem realitat el teu somni d'aprenentatge.

 

Missió

Ser el motor del canvi de l’aprenentatge en línia al món.

 

Visió

Situar la UOC com a referència mundial en l'aprenentatge en línia.

 

Valors

L'eLC es guia pels valors que regeixen l'acció de la UOC.