Projectes

Títol: DigiTal Resources As a New Strategical Factor for a Renovation of Modernization in higher education
Objectius: L'objectiu de D-TRANSFORM és implementar un programa de formació per als líders de les universitats europees (rectors,vicerectors) centrats en el paper que tenen les tecnologies digitals (MOOCs, etc) i els Recursos Educatius Oberts (OER) en la necessària transformació de les seves institucions. La premissa és que l'e-educació (pedagogia digital i la formació) pot esdevenir una eina estratègica per a les universitats europees, el que els permet ser pedagògicament més eficaços, més rendibles, més atractius i capaços de satisfer les necessitats del món professional pel que fa a formació dels joves i l'aprenentatge continu.
Investigador Principal: Aymerich Martínez, Marta
Equip de projecte: Conejero Arto, Israel; Sangrà Morer, Albert; Tubella Casadevall, Imma
Grup de Recerca: Institucional
Data d'inici: 01/09/2014
Data fi: 31/08/2017
Entitat finançadora: European Commission
Convocatòria: Call 2014 -Strategic Partnerships, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good. ERASMUS+