Projectes

Títol: Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities
Objectius: El projecte EQTel té com a objectiu desenvolupar els indicadors claus de rendiment dels models de Technology Enhanced Learning (TeL) (en català, Aprenentatge mediat per la tecnologia) a Jordània, perquè siguin aplicables a nivell internacional i d'acord amb el Procés de Bolonya, a la Unió Europea. En particular, aquest projecte permetrà al Department of Universities Recognition and Certificates Equivalency i al Higher Committee of Certificates Equivalency de Jordània seguir procediments i directrius específiques que ajudin en el reconeixement tant de titulacions com d'institucions d'aprenentatge no tradicional i a distància.
Investigador Principal: Appel, Marie Christine
Equip de projecte: Batalla Busquets, Josep M.; Clarisó Viladrosa, Robert; Franco i Casamitjana, Marga; Girona Campillo, Cristina; González Pujol, Ivan; Guàrdia Ortiz, Lourdes; Martínez Aceituno, Josep Antoni; Martínez Argüelles, M. Jesús; Pérez Navarro, Antoni; Rius Gavidia, Àngels; Rodera Bermúdez, Ana María; Romeu Fontanillas, Teresa; Solà Albareda, Isabel; Taulats Pahissa, Maria
Grup de Recerca: Personal de recerca vinculat a l'eLearn Center
Data d'inici: 01/12/2013
Data fi: 31/05/2017
Entitat finançadora: Directorate General for Education and Culture
Convocatòria: Reform of Higher Education through International University Cooperation (Tempus IV - 6th Call, 2012)